Şems-i Tebrizi

Gönlü mahzun olanın dostu Allah’tır.

Steve Jobs

Yenilik, lider ve takipçiyi birbirinden ayırır.

Sokrates

Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.

Sigmund Freud

Rüyalar bilinçaltına giden kral yoludur.